דוח מצטבר ( לפני אשרור ) נבחרת ישראל בטיסני מנוע דלק חופשי

מ-2 - ארה"ב 2019

סה"כ 6 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

499,38 100,00 96,04 100,00 99,38 100,00 100,00 בת ים קובי יצחקוב 1

494,69 100,00 100,00 86,77 100,00 100,00 94,69 בת ים עזרא שמש 2

489,38 83,96 100,00 100,00 95,42 93,96 100,00 בת ים שלמה נג'רי 3

461,88 0,00 83,65 100,00 94,69 100,00 83,54 בת ים אבי אליקים 4

267,92 88,54 93,65 85,73 0,00 0,00 0,00 בת ים מיקי משיח 5

הטבלה נערכה ב - 01/07/2018

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בטיסני מנוע חופשי מ-2 26/08/2017
1
1

תחרות סוכות בטיסנים חופשיים מ-2 06/10/2017
2
2

תחרות חנוכה הפתוחה -גביע העולם בטיסנים חופשיים-מ-2 15/12/2017
3
3

תחרות פסח בטיסנים חופשיים - מ-2 07/04/2018
4
4

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 19/05/2018
5
5

תחרות תחילת חופש בטיסנים חופשיים מ-2 29/06/2018
6
6