תחרות תחילת חופש בטיסנים חופשיים מ-2 29/06/2018

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1,0000 100,00
960+ 258 בת ים עזרא שמש 1

0,6667 100,00
960+ 239 בת ים קובי יצחקוב 2

88,54 850 בת ים מיקי משיח 3

83,96 806 בת ים שלמה נג'רי 4

26/08/2018