אליפות ישראל בטיסני מנוע דלק מ-2 25/08/2018

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 2880 בת ים אבי אליקים, עזרא שמש, שלמה נג'רי 1

2215 בת ים קובי יצחקוב, מיקי משיח, וולנטין יגורוב 2

26/08/2018