תחרות תחילת חופש בטיסנים חופשיים מ-2 29/06/2018

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 2770 בת ים עזרא שמש, קובי יצחקוב, מיקי משיח 1

01/07/2018