אליפות ישראל בטיסני מנוע דלק מ-2 25/08/2018

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
960+ 424 בת ים עזרא שמש 1

0.8000 100.00
960+ 417 בת ים שלמה נג'רי 2

0.6000 100.00
960+ 397 בת ים אבי אליקים 3

96.25 924 בת ים קובי יצחקוב 4

88.33 848 בת ים מיקי משיח 5

46.15 443 בת ים וולנטין יגורוב 6

02/10/2018