תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 19/05/2018

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
960+ 416 בת ים שלמה נג'רי 1

0.7500 100.00
960+ 283 בת ים עזרא שמש 2

96.04 922 בת ים קובי יצחקוב 3

93.65 899 בת ים מיקי משיח 4

83.65 803 בת ים אבי אליקים 5

21/05/2018