אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי ג-2 25/08/2018

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100,00 960 הרצליה יובל שריג 1

81,25 780 חדרה אלון סקאג'ו 2

26/08/2018