דוח מצטבר - נבחרת ישראל לנוער - אליפות אירופה - 2019 ( 2

מתוך 3 )

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200,00 100,00 100,00 100,00 הרצליה יונתן גלוזמן 1

197,37 100,00 97,37 81,35 חדרה יואב יושבייב 2

196,46 96,46 83,77 100,00 חדרה ניב מרגי 3

195,63 95,63 94,96 100,00 חדרה שגיא ברודני 4

190,26 91,25 99,01 75,31 רעננה ניר ארדיטי 5

187,81 89,06 81,25 98,75 הרצליה איתמר זוכוביצקי 6

181,55 85,94 95,61 0,00 רעננה איתמר אטאלי 7

166,21 94,17 72,04 70,83 חדרה יונתן לבב 8

161,77 80,52 0,00 81,25 רעננה עמית שבח 9

100,00 0,00 0,00 100,00 רעננה תומר ברקאי 10

100,00 0,00 0,00 100,00 חדרה תומר רוזין 10

100,00 0,00 0,00 100,00 תל אביב יובל בישט 10

100,00 0,00 0,00 100,00 חדרה זיו רשף 10

79,56 0,00 26,54 53,02 רעננה עומר סקופ 14

78,65 0,00 0,00 78,65 תל אביב יניר פלם 15

58,75 58,75 0,00 0,00 רעננה יונתן סגן 16

23,44 0,00 0,00 23,44 הרצליה אבירם שרייבמן 17

הטבלה נערכה ב - 23/05/2018

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות חנוכה - טיסנים חופשיים ד-2 16/12/2017
1

תחרות פסח בטיסנים חופשיים - ד-2 06/04/2018
2

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ד-2 20/05/2018
3