תחרות ארצית E-36 מנוע חשמלי 10/03/2018

טיסני מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 1068 חדרה זיו רשף, רן שטוב, ניב מרגי 1

760 חדרה שגיא ברודני, שירה רשף, אלון סקאג'ו 2

12/03/2018