תחרות ארצית E-36 מנוע חשמלי 28/04/2018

טיסני מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 832 חדרה זיו רשף, שירה רשף, רן שטוב
1

29/04/2018