אליפות ישראל בטיסני E-36 14/07/2018

טיסני מנוע חשמלי דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

290 אורח הדומי יונתן 1

272 תל אביב גיא בורשטיין 2

212 רעננה יהונתן חגי 3

120 חדרה שירה רשף 4

15/07/2018