דוח מצטבר סופי טיסנאי השנה בטיסני דאון רדיו חשמלי F5J - 209

סה"כ 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

399,17 100,00 99,84 99,88 99,45 0,00 רמת השרון אורי דה סואן 1

398,66 98,66 100,00 100,00 100,00 0,00 תל אביב רועי דור 2

390,03 94,24 98,79 98,57 98,43 78,59 רעננה נועם חגי 3

387,41 92,27 99,30 95,19 99,50 93,43 רעננה ישראל אופק 4

279,56 0,00 0,00 83,66 95,90 100,00 רעננה אלכס גרינברג 5

269,54 0,00 19,65 64,30 92,25 93,34 רעננה גור שפירא 6

213,62 53,88 93,56 0,00 66,18 0,00 רעננה יעקב בן עזרא 7

174,04 0,00 0,00 0,00 85,83 88,22 חדרה יובל בן סעדון 8

92,55 0,00 0,00 0,00 92,55 0,00 כפר סבא דורון זמיר 9

הטבלה נערכה ב - 29/11/2018

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית בטיסני דאון שהייה חשמלי 03/03/2018
1
1

אליפות ישראל בדאוני שהייה חשמלי F5J 07/04/2018
2
2

תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמלי F5J 05/05/2018
3
3

תחרות ארצית בדאון שהייה חשמלי F5J 13/10/2018
4
4

תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמליים F5J 03/11/2018
5
5