דוח מצטבר סופי -אלוף הדאונים לשנת 2017

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200,00 100,00 100,00 0,00 רמת השרון אורי דה סואן 1

199,28 99,38 99,90 0,00 ראשון לציון גיל דביר 2

198,94 99,82 99,12 0,00 תל אביב רועי דור 3

173,46 77,12 96,35 0,00 רעננה נועם חגי 4

165,43 65,43 0,00 100,00 רעננה ישראל אופק 5

147,11 85,87 0,00 61,23 כפר סבא דורון זמיר 6

122,17 57,67 0,00 64,50 רעננה יעקב בן עזרא 7

99,60 0,00 99,60 0,00 ראשון לציון ניר הולצמן 8

98,55 0,00 98,55 0,00 חדרה יובל בן נתן 9

98,47 0,00 98,47 0,00 רעננה עומר בן עמי 10

98,00 0,00 98,00 0,00 באר שבע ניר לינדנבאום 11

96,82 0,00 96,82 0,00 חדרה עודד גוב 12

96,77 96,77 0,00 0,00 רעננה אלכס גרינברג 13

92,59 0,00 92,59 0,00 חדרה מרק סטרלצין 14

91,02 0,00 91,02 0,00 באר שבע תום דגן 15

הטבלה נערכה ב - 16/10/2018

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 24/03/2017
1

אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K - World cup 02/09/2017
2

אליפות ישראל בדאוני שהייה חשמלי F5J 21/10/2017
3