דוח מצטבר סופי טיסנאי השנה דאוני צוקים F3F - 2019

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200,00 100,00 100,00 100,00 רעננה ישראל אופק 1

167,90 0,00 87,10 80,80 ראשון לציון שרון סולומון 2

160,30 74,63 82,03 78,27 רעננה אלכס גרינברג 3

141,73 71,07 70,67 70,13 רעננה יעקב בן עזרא 4

132,87 63,13 69,73 0,00 חדרה יובל בן סעדון 5

73,67 0,00 0,00 73,67 רעננה רנה וולך 6

הטבלה נערכה ב - 29/11/2018

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 09/03/2018
1
1

תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 24/03/2018
2
2

תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 12/05/2018
3
3