דוח מצטבר סופי טיסנאי השנה טיסני כבלים אוירובטיקה F2B -

2019

סה"כ 2 1 סניף שם מקום

100,00 100,00 100,00 פתח תקווה גלעד זעירא 1

98,57 93,31 98,57 פתח תקווה מוטי סלם 2

94,79 13,85 94,79 פתח תקווה רונן איזנברג 3

88,07 88,07 0,00 רעננה פטר גויכמן 4

הטבלה נערכה ב - 29/11/2018

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה F2B 02/03/2018
1
1

תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה F2B 05/05/2018
2
2