אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 09/03/2018

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
3000 רעננה ישראל אופק 1

0.7500 80.80
2424 ראשון לציון שרון סולומון 2

78.27 2348 רעננה אלכס גרינברג 3

73.67 2210 רעננה רנה וולך 4

70.13 2104 רעננה יעקב בן עזרא 5

13/03/2018