אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 09/03/2018

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 7558 רעננה ישראל אופק, אלכס גרינברג, רנה וולך 1

13/03/2018