יום הטיסנאות בגלשוני קלע 04/04/2017

גילשוני-קלע דרוג עד גיל 14-קלע

תוצאה סניף שם
מקום

18 חדרה אייל ברודסקי 55

17 רעננה נתנאל שם טוב 57

17 רחובות רונן שור 57

17 רחובות תמיר קראוס 57

15 רעננה בן פרץ 60

14 הארה מעין גרבט 61

13 אורח גיא מורגנשטרן 62

13 רחובות ליעד מיקדשי 62

13 תל אביב גיא בורשטיין 62

12 באר שבע ניתאי חופי 65

9 כפר סבא גיא צור 66

8 הארה עידו אלינסקי 67

6 תל אביב דניאל לוי פרז 68

4 הארה עידן הר 69

4 ירושלים רועי בלוצרקובסקי 69

2 קדימה עידו בן שושן 71

2 קדימה עידו טיין 71

2 ירושלים רון פטרוסיאן 71

0 כפר סבא גיא ניומן 74

05/04/2017
ראשון הקודם הבא אחרון