אליפות ישראל בגלשוני השלכה 04/11/2017

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1,0000
23 ראשון לציון זיו מיצמכר 1

0,6667
18 חדרה שירה רשף 2

11 רעננה שלי סקופ 3

6 הוד השרון יעל נחמיאס 4

06/11/2017