תחרות פסח בטיסני מנוע חופשי מ-2 15/04/2017

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
960+ 373 בת ים קובי יצחקוב 1

0.6667 100.00
960+ 370 בת ים עזרא שמש 2

100.00 960+ 330 בת ים אבי אליקים 3

94.48 907 בת ים שלמה נג'רי 4

01/06/2017