אליפות ישראל בדאוני שהייה חשמלי F5J 21/10/2017

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

2761,64 רעננה יונתן פצ'ו 1

30/10/2017