תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמליים F5J 11/02/2017

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
3818 רעננה ישראל אופק 1

0.8571 99.25
3789.44 רעננה אלכס גרינברג 2

0.7143 94.40
3604.06 רעננה אריאל מאירסון 3

0.5714 91.18
3481.22 תל אביב רועי דור 4

91.08 3477.39 רעננה גור שפירא 5

78.13 2983.05 רעננה יעקב בן עזרא 6

66.43 2536.2 כפר סבא דורון זמיר 7

65.86 2514.63 חדרה יובל בן סעדון 8

13/02/2017