תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמליים F5J 11/02/2017

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11211 רעננה ישראל אופק, אלכס גרינברג, אריאל מאירסון 1

12/02/2017