תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמליים F5J 11/02/2017

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

2514.63 חדרה יובל בן סעדון 1

12/02/2017