תחרות ארצית בדאוני שהייה חשמליים - F5J 08/04/2017

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 10725 רעננה אלכס גרינברג, גור שפירא, אריאל מאירסון 1

13/04/2017