תחרות רחפני מירוץ - וינגייט - רמת מתחילים 23/06/2017

רחפני ( רב - להב ) מירוץ דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
10 תל אביב ניר בורנשטיין 1

0.8571
8 רעננה דרור שמואלי 2

0.7143
7 רמת גן דין וטורי 3

0.5714
5 רעננה רון דוד 4

4 מרכז צבי גודס 5

3 מרכז אייל אסולין 6

2 חיפה אופק גבאי גולן 7

1 מרכז נחמיה חדד 8

03/07/2017