תחרות רחפני מירוץ - ערד - רמת מתחילים 05/05/2017

רחפני ( רב - להב ) מירוץ דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 25 מרכז משה קדוש, תמיר חודורוב, נתן קולטי 1

22/05/2017