תחרות רחפני מירוץ - ערד - רמת מתקדמים 05/05/2017

רחפני ( רב - להב ) מירוץ דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 38 כפר סבא נוי בר, אמרי הרלב, יהונתן פורת 1

21 מרכז דניאל משרקי, חגי בן טובים, ודים נמצב 2

22/05/2017