תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 28/10/2017

דאוני רדיו השלכה דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 10604 רעננה עומר בן עמי, נועם חגי, דן זילברמן
1

10239 חדרה יובל בן נתן, רן שטוב, יואב יושבייב
2

9263 חדרה מרק סטרלצין, עודד גוב, ניב מרגי
3

30/10/2017