תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 28/10/2017

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100,00 3874 באר שבע ניר לינדנבאום 1

95,82 3712 רעננה עומר בן עמי 2

85,23 3302 רעננה דן זילברמן 3

82,68 3203 חדרה יואב יושבייב 4

82,65 3202 חדרה מרק סטרלצין 5

75,14 2911 חדרה ניב מרגי 6

66,86 2590 רעננה יונתן פצ'ו 7

54,28 2103 רעננה ערן דגני 8

53,54 2074 חדרה דניאל קוצ'טקוב 9

30/10/2017