אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K - World cup 02/09/2017

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100,00 3936 רעננה עומר בן עמי 1

99,52 3917 באר שבע ניר לינדנבאום 2

94,03 3701 חדרה מרק סטרלצין 3

84,76 3336 רעננה דן זילברמן 4

71,85 2828 חדרה דניאל קוצ'טקוב 5

04/09/2017