תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 03/06/2017

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 3992 רעננה עומר בן עמי 1

99.10 3956 באר שבע ניר לינדנבאום 2

85.95 3431 חדרה מרק סטרלצין 3

64.53 2576 חדרה ניב מרגי 4

47.82 1909 חדרה תומר רוזין 5

37.22 1486 חדרה יואב יושבייב 6

04/06/2017