תחרות ארצית בדאוני השלכה 04/03/2017

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 3938 רעננה עומר בן עמי 1

96.61 3804.5 באר שבע ניר לינדנבאום 2

81.24 3199.4 חדרה מרק סטרלצין 3

05/03/2017