תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 06/10/2017

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 7551 רעננה ישראל אופק, אלכס גרינברג, יעקב בן עזרא 1

18/10/2017