תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 06/10/2017

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1,0000 100,00
3000 רעננה ישראל אופק 1

0,8333 86,30
2589 ראשון לציון שרון סולומון 2

0,6667 76,73
2302 רעננה אלכס גרינברג 3

74,97 2249 רעננה יעקב בן עזרא 4

71,10 2133 רעננה רנה וולך 5

69,43 2083 חדרה יובל בן סעדון 6

65,33 1960 כפר סבא דורון זמיר 7

18/10/2017