תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 28/04/2017

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
3000 רעננה ישראל אופק 1

0.8333 78.07
2342 רעננה אלכס גרינברג 2

0.6667 76.07
2282 רעננה שרון סולומון 3

72.60 2178 רעננה רנה וולך 4

71.03 2131 חדרה יובל בן סעדון 5

69.67 2090 רעננה יעקב בן עזרא 6

22.00 660 רעננה גור שפירא 7

30/04/2017