תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 28/04/2017

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 7624 רעננה ישראל אופק, אלכס גרינברג, שרון סולומון 1

4928 רעננה רנה וולך, יעקב בן עזרא, גור שפירא 2

30/04/2017