תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 24/03/2017

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 6876 רעננה ישראל אופק, רנה וולך, יעקב בן עזרא 1

28/03/2017