תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 24/03/2017

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 1700 חדרה יובל בן סעדון 1

28/03/2017