תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 06/05/2017

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
3000 רעננה ישראל אופק 1

0.7500 78.93
2368 רעננה שרון סולומון 2

75.17 2255 רעננה יעקב בן עזרא 3

74.00 2220 פתח תקווה דורון אופק 4

72.43 2173 רעננה אלכס גרינברג 5

08/05/2017