תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 06/05/2017

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 7623 רעננה ישראל אופק, שרון סולומון, יעקב בן עזרא 1

08/05/2017