תחרות סוכות בטיסנים חופשיים ח-1 06/10/2017

טיסני מנוע חשמלי חופשי ח-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3,0000 510 ראשון לציון עמרי סירקיס, שמוליק סיטון, יקיר וקנין 1

08/10/2017