תחרות עצמה הפתוחה - גביע העולם בטיסנים חופשיים-ח-1 14/12/2017

טיסני מנוע חשמלי חופשי ח-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
960 ראשון לציון עמרי סירקיס 1

383 ראשון לציון שמוליק סיטון 2

18/12/2017