תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ח-1 30/05/2017

טיסני מנוע חשמלי חופשי ח-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
540+ 494 ראשון לציון עמרי סירקיס 1

540+ 449 ראשון לציון יקיר וקנין 2

359 ראשון לציון שמוליק סיטון 3

01/06/2017