תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-1 31/05/2017

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1080 ראשון לציון גיל מיצמכר, טוביה פייביש, יהונתן שגב 1

964 חדרה אור שבת, יובל בן סעדון, אלעד ליפשין 2

01/06/2017