תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-1 31/05/2017

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

342 רמת השרון יובל שריג 1

317 חדרה יובל בן סעדון 2

01/06/2017