אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי ג-1 25/08/2017

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
360+ 275 ראשון לציון יהונתן שגב 1

0.8571
360+ 269 חדרה אור שבת 2

0.7143
360+ 223 נהריה אברהם ברוך 3

0.5714
360+ 220 ראשון לציון טוביה פייביש 4

360+ 201 נהריה גיל חגי 5

360+ 164 ראשון לציון גיל מיצמכר 6

347 חדרה יובל לוי 7

120 ראשון לציון עמרי סירקיס 8

27/08/2017