אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי ג-1 25/08/2017

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1080 ראשון לציון יהונתן שגב, טוביה פייביש, גיל מיצמכר 1

27/08/2017