תחרות פסח בטיסני מנוע גומי ג-1 14/04/2017

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
360+ 243 נהריה גיל חגי 1

0.8750
360+ 239 ראשון לציון גיל מיצמכר 2

0.7500
360+ 222 חדרה אור שבת 3

0.6250
360+ 29 חדרה אלעד ליפשין 4

350 ראשון לציון טוביה פייביש 5

348 נהריה אברהם ברוך 6

255 חדרה יובל בן סעדון 7

123 הרצליה בר בכור 8

120 רמת השרון יובל שריג 9

18/04/2017