תחרות פסח בטיסני מנוע גומי ג-1 14/04/2017

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

255 חדרה יובל בן סעדון 1

120 רמת השרון יובל שריג 2

18/04/2017